Loading...

Terma dan Syarat untuk peruncit e-dagang GLAMIRA.com.my

Pengenalan

Terma dan Syarat untuk peruncit e-dagang GLAMIRA.com.my

1. Pengenalan

(a) Peniaga pakar dalam bidang barang kemas dan aksesori yang ditawarkan menerusi sistem kedai dalam talian GLAMIRA.com.my. Terma dan syarat umum ini diguna pakai untuk semua pemerolehan produk dan perhidmatan oleh Pelanggan daripada Peniaga, melainkan dinyatakan sebaliknya.

(b) Dalam terma dan syarat ini, pelanggan ditakrifkan sebagai individu persendirian yang membuat transaksi dengan peniaga untuk tujuan persendirian dan peribadi sahaja dan bukan untuk mana-mana aktiviti komersial atau pekerjaan bebas di mana pelanggan mungkin terlibat. Kontraktor, dari segi terma dan syarat ini, merupakan mana-mana individu persendirian, badan perundangan atau perkongsian dengan entiti sah yang membuat transaksi sebagai sebahagian daripada aktiviti komersial atau pekerjaan bebas mereka.

(c) Apa-apa pelencongan daripada, percanggahan atau pertambahan kepada mana-mana terma dan syarat berikut akan membuatkan kontrak tidak sah, melainkan diaturkan dengan persetujuan terdahulu antara pembeli dan peniaga.

(d) Hak terpelihara untuk mengubah Terma ini pada bila-bila masa dengan meminda halaman ni. Terma yang dikemaskini akan menggantikan semua versi terdahulu Terma ini.

(e) Penggunaan Halaman (termasuk mengakses, melayar atau mendaftar penggunaan Halaman) mengesahkan persetujuan tanpa syarat untuk terikat dengan Terma ini dan tertakluk kepada pematuhan berterusan dengan Terma ini.

2. Pengikatan Kontrak

(a) Tawaran peniaga mungkin tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa kewajipan untuk notis terdahulu, atas budi bicara tunggal Peniaga. Sementara setiap usaha diambil untuk mencuba memastikan warna, reka bentuk dan gaya produk Glamira dalam gambar yang dipaparkan di laman web mewakili produk original, kelainan mungkin berlaku disebabkan pembatasan teknikal penghasilan semula warna pada kelengkapan komputer anda. Sehubungan dengan itu, Glamira tidak patut sama sekali bertanggungjawab terhadap mana-mana ralat atau ketidaktepatan dalam gambar atau gambaran grafik produk yang dipaparkan di laman web. Jika anda mempunyai soalan mengenai produk, anda sudah tentu boleh menghubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan kami melalui e-mel di service@glamira.com.my

(b) Pengesahan pesanan bermaksud pembeli menerima Terma dan Syarat secara keseluruhan. Semua pesanan boleh dibuat dalam talian di laman web Glamira. Transaksi menjadi persetujuan terikat untuk mengikat kontrak pembelian produk. Dengan mengklik pautan "Hantar pesanan" semasa proses pemesanan dalam talian pada laman web Glamira, pelanggan membuat pesanan terikat untuk semua produk yang terdapat dalam bakul membeli-belah. Pesanan tidak boleh dipinda atau dibatalkan kecuali dalam keadaan ekspres yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat

(c) Pelanggan akan dimaklumkan melalui e-mel sebaik sahaja pesanan yang disempurnakan telah diterima. Sila ambil perhatian: penerimaan e-mel pertama tidak bermakna persetujuan telah terikat. Persetujuan diikat dengan penghantaran pengesahan pesanan atau produk dikeluarkan untuk penghantaran.

(d) Pengeluaran produk yang dipesan untuk penghantaran oleh peniaga juga menjadi penerimaan pesanan. Peniaga berhak untuk menolak pesanan tanpa sebarang sebab.

(e) Pengikatan pesanan akan diterima dengan kesangsian, iaitu jika penghantaran salah atau gagal kepada peniaga, untuk membekalkan tiada satu pun produk atau hanya sebahagian penghantaran.

Ini hanya diguna pakai apabila peniaga telah melengkapkan transaksi perlindungan nilai nyata dan tidak dibekalkan oleh subpembekal mereka tanpa kesalahan sendiri. Peniaga akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan produk tersebut. Jika produk tidak boleh didapatkan, Glamira akan membayar balik apa-apa bayaran yang telah diterima dengan segera. Jika produk tersebut tidak tersedia atau hanya sebahagian yang tersedia, pelanggan akan dimaklumkan dengan segera.

(f) Selepas kontrak dilengkapkan - dan jika produk telah dipesan secara elektronik - teks kontrak, bersama dengan terma dan syarat yang terikat secara sah, akan dihantarkan kepada pelanggan menerusi e-mel. Data yang didaftarkan oleh laman web mewujudkan bukti keseluruhan transaksi yang beroperasi antara Glamira dan pelanggannya. Jika berlaku pertikaian antara Glamira dan salah satu pelanggannya mengenai transaksi yang dibuat pada laman web, data yang didaftarkan oleh Glamira dianggap bukti kukuh kandungan transaksi.

3. Pengekalan hak milik dan penarikan balik

(a) Berkenaan pelanggan: Produk yang dipesan kekal hak milik peniaga sehingga bayaran penuh selesai
Berkenaan kontraktor: Peniaga patut mengekalkan hak milik barangan sehingga penjelasan penuh semua tuntuan yang timbul daripada hubungan perniagaan semasa.

(b) Jika berlaku mungkir kontrak dari bahagian pelanggan (disebabkan, khususnya, kegagalan untuk membayar, pemalsuan maklumat berkaitan kepercayaan kredit atau prosiding penyelesaian undang-undang atau pemulaan prosiding ketakmampuan bayar terhadap harta pelanggan) peniaga sepatutnya berhak untuk menarik balik daripada kontrak dan meminta pemulangan barangan pada bila-bila masa jika pelanggan gagal untuk memberikan - atau telah memberikan sebahagian sahaja - bayaran untuk produk yang dipesan.

(c) Kontraktor berhak untuk menjual semula produk yang disimpan dalam keadaan perniagaan yang betul; tetapi dia kini menyerahkan semua hutang kepada peniaga; jumlah tersebut akan menjadi jumlah akhir invois termasuk semua kos yang timbul apabila menjual semula item kepada pelanggan atau pihak ketiga. Peniaga menerima pindahan. Selepas tugasan selesai, kontraktor sepatutnya berhak untuk menyoal permintaan jika kontraktor mengendalikan liabilitinya dengan tidak betul atau lambat membayar.

(d) Apabila diminta pelanggan, peniaga bertanggungjawab untuk mengeluarkan cagaran sejauh nilai boleh dicapai mereka melebihi akaun belum diterima oleh kami daripada pembeli lebih daripada 10%. Bagaimanapun, peniaga berhak untuk memilih cagaran yang akan kami keluarkan.

4. Harga dan Bayaran

(a) Harga boleh berubah. Pengiraan harga adalah berdasarkan senarai harga dan diskaun yang sah pada hari penghantaran atau perkhidmatan tambah cukai nilai tambahan (VAT) seperti yang dinyatakan oleh peniaga.

(b) Berkenaan kontrak jarak jauh: Caj penghantaran tambahan dikenakan, seperti yang dinyatakan dalam ringkasan kos penghantaran (lihat Penghantaran; Seksyen 6 terma dan syarat ini). Jumlah ini akan dibayar oleh pelanggan selain harga, termasuk cukai, daripada produk yang dipesan.

(c) Pelanggan sepatutnya hanya berhak untuk tolak selesai di mana tuntutan balas telah diwujudkan dengan sah dan yang penghargaannya peniaga tidak menafikan. Pelanggan hanya boleh menjalankan haknya untuk menolak prestasi di mana tuntutan balas timbul daripada hubungan kontrak yang sama.

(d) Jika berlaku apa-apa ralat harga atau maklumat produk yang tidak betul disebabkan ralat tipografi atau sistem, GLAMIRA berhak untuk membatalkan apa-apa pesanan yang dibuat dengan maklumat salah, tanpa lagi tanggungjawab terhadap pelanggan walaupun selepas penerimaan pengesahan pesanan atau notis penghantaran.

5. Pilihan bayaran dan kos penghantaran

(a) Pelanggan boleh membuat bayaran dengan semua kredit kad utama termasuk Visa, Mastercard dan American Express. PayPal dan Prabayar diterima juga. Peniaga berhak menghalang kaedah pembayaran tertentu.

(b) Bayaran kad kredit dan PayPal dicaj dalam Ringgit Malaysia (MYR).

(c) Berkenaan bayaran melalui PayPal: Pelanggan hendaklah berdaftar dengan paypal.my. Dengan memilih PayPal sebagai kaedah pembayaran, Pelanggan bersetuju dengan Terma PayPal dalam ketiadaan mana-mana persetujuan lain atau jika tidak dinyatakan sebaliknya dalam penjelasan produk, produk akan dihantarkan sebaik sahaja jumlah keseluruhan telah dikreditkan sepenuhnya ke akaun PayPal peniaga.

(d) Kos penghantaran dikira sebagai jumlah yuran penghantaran peniaga. Butiran lanjut boleh dijumpai bawah Kos Penghantaran.

6. Penghantaran

(a) Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua harga termasuk VAT (jika ada) dan tidak termasuk kos penghantaran. Penghantaran adalah percuma. Sila ambil perhatian bahawa duti antarabangsa hendaklah diambil kita kerana ia mungkin mengubah yuran penghantaran. Tambahan lagi, jika produk dipulangkan, peniaga berhak mengenakan bayaran RM100 kepada pelanggan untuk penghantaran, jika pemulangan tidak menepati keperluan seperti yang dinyatakan dalam Polisi Pemulangan.

(b) Jika produk Glamira tidak tersedia selepas pemesanan, peniaga akan memesan produk terpilih secepat mungkin, memaklumkan pelanggan tanpa penangguhan dan menyatakan tarikh penghantaran yang mungkin. Bagi membantu mempercepatkan penghantaran, produk ini ditanda menggunakan sistem lampu isyarat. Produk yang ditanda dengan masa penghantaran dalam warna hijau bermaksud produk mempunyai stok tersedia dan/atau boleh dihasilkan dalam masa yang singkat.

(c) Peniaga berhak - jika keadaan memaksa - untuk menghantarkan pengkonsainan produk dalam bahagian berasingan. Dalam keadaan sebegitu, kepentingan pelanggan akan dipertimbangkan dengan teliti dan tiada kos tambahan akan dikenakan.

7. Pindahan risiko

(a) Berkenaan pelanggan: Pelanggan bertanggungjawab untuk memeriksa produk yang dihantar dengan segera selepas penghantaran untuk menentukan pematuhan pesanan. Jika terdapat apa-apa percanggahan, pelanggan tidak patut menerima pakej tersebut dan patut menjelaskan apa-apa kecacatan (contohnya bukti diusik, produk rosak, produk atau item hilang atau produk berbeza dengan yang dipesan dan/atau dinyatakan dalam dokumen penghantaran) dalam bentuk tulisan terus pada kenyataan yang diambil oleh pembawa. Ambil perhatian bahawa risiko kehilangan tak sengaja atau kerosakan tak sengaja kepada objek yang dibeli - termasuk semasa transaksi dihantarkan - dipindahkan ke pelanggan sebaik sahaja objek diserahkan.

(b) Berkenaan kontraktor: Risiko kehilangan tak sengaja atau kerosakan kepada objek dipindahkan ke kontraktor semasa penyerahan atau semasa transaksi dihantarkan, apabila produk diserahkan kepada pembawa, pengangkutan atau mana-mana pihak lain yang dibayar untuk mengendalikan penghantaran.

Keengganan oleh sama ada pelanggan atau kontraktor untuk menerima penghantaran objek akan, bagaimanapun, dianggap sebagai penyerahan.

(c) Selepas proses pemesanan termasuk halaman butiran produk dan halaman daftar keluar, harga produk yang dinyatakan dalam e-mel pengesahan anda akan terima tidak mengandungi "yuran kastam" (jika anda) dikenakan pada eksport dan import di negara anda. Membuat pesanan mengesahkan persetujuan tanpa syarat dengan terma yang pelanggan bertanggungjawab untuk membayar apa-apa yuran tambahan.

(a) Polisi Pembatalan

(i)Jika peniaga tidak boleh menepati tarikh penghantaran yang ditetapkan, peniaga hendaklah memaklumkan pelanggan dengan lebih awal. Jika berlaku gangguan terhadap operasi perniagaan peniaga yang bukan kesalahannya atau gangguan terhadap subkontraktor, masa penghantaran hendaklah dilanjutkan mengikut tempoh gangguan. Pelanggan berhak untuk menarik balik daripada kontrak tanpa memberikan sebab, dengan memulangkan produk dan menyerahkan Borang Pemulangan Pesanan kepada peniaga dalam masa 60 hari selepas menerima produk jika menepati syarat Polisi Pemulangan. Bagaimanapun, pengecualian dikenakan kepada produk yang telah dihasilkan mengikut spesifikasi pelanggan atau yang telah direka mengikut keperluan tertentu pelanggan.

(ii)Tempoh masa bermula setelah peniaga menerima arahan bertulis daripada pelanggan untuk membatalkan pesanan (jika pesanan tunggal dihantarkan dalam beberapa bahagian berasingan, tempoh masa tidak bermula sehingga penerimaan bahagian pertama penghantaran) dan bukan sebelum peniaga menepati tanggungjawab maklumat mereka dan tanggungjawab undang-undang lain. Bagi penarikan balik dikendalikan tanpa penangguhan, adalah cukup untuk menghantarkan permintaan anda dan produk dalam masa yang ditentukan

Penarikan balik perlu dihantarkan ke:

GLAMIRA.com.my

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A
1756, Sofia, Bulgaria
E-mel: service@glamira.com.my

(b) Akibat penarikan balik:

(i) Bagi melengkapkan penarikan balik yang berjaya, mana-mana produk atau dana yang telah bertukar tangan antara dua pihak semasa transaksi berlaku mestilah dipulangkan dan mana-mana manfaat yang diterima (contohnya faedah) hendaklah diserahkan. Sekiranya pelanggan tidak dapat memulangkan produk atau dapat memulangkan sebahagian daripadanya sahaja atau memulangkannya dalam keadaan rosak, pelanggan akan bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kepada peniaga nilai penggantian penuh produk, jika pelanggan menggunakan item yang dibeli dengan tidak jujur atau keuntungan peribadi dengan cara yang tidak bersesuaian dan tidak akan memberikan kesan terhadap kesahan dan keberkesanan hak untuk membatalkan terjejas.

(ii) Kos pemulangan kiriman mestilah dicaj oleh pelanggan. Peniaga tidak boleh menerima pemulangan kiriman jika pakej tidak bersetem atau tidak cukup bersetem.

Peniaga mestilah memulakan proses pemulangan pelanggan dalam 2 - 4 hari bekerja selepas menerima produk. Peniaga akan mengaturkan untuk item yang tidak boleh dihantarkan melalui pos untuk diambil.

Peniaga mestilah menepati tanggungjawab untuk membayar balik bayaran dalam masa 30 hari pengisytiharan penarikan balik dihantar atau dalam masa 30 hari selepas produk dipulangkan. Peniaga mempunyai budi bicara tunggal untuk menetukan sama ada produk dalam keadaan asal apabila dipulangkan kepada Glamira. Peniaga tidak seharusnya bertanggungjawab jika mana-mana produk yang pelanggan ingin pulangkan hilang, salah arah atau lambat dihantarkan; oleh itu pelanggan hendaklah menanggung risiko penghantaran yang dipilih.

(iii) Hak pemulangan tidak dikenakan untuk produk berikut:

Produk yang dihasilkan mengikut spesifikasi atau direka mengikut keperluan tertentu pelanggan, tidak sesuai untuk dipulangkan.

9. Pemulangan

(a) Jika pelanggan merupakan orang persendirian yang membuat pesanan persendirian dengan tanpa niat berkaitan dengan tujuan komersial atau perniagaan pekerjaan sendiri, jadi dia merupakan pengguna dan oleh itu berhak terhadap hak umum pembatalan dan pemulangan seperti yang ditetapkan di bawah.

Dengan menggunakan hak penarikan balik mengikut Seksyen 8 terma dan syarat ini, pelanggan bertanggungjawab untuk memulangkan produk dalam keadaan dan bungkusan asalnya.

(b)Penarikan balik hanya boleh diproses jika produk tidak diukir dan tidak terdapat apa-apa pemeribadian dan/atau spesifikasi.

10. Waranti

(a) Produk yang dibekalkan mungkin berbeza sedikit daripada produk yang ditunjukkan di internet setakat kemunasabahannya dan pelanggan diminta memeriksa maklumat produk dengan teliti sebelum mengesahkan pesanan (lihat Seksyen 2 / a daripada Terma dan Syarat).

(b) Pada awalnya, peniaga boleh memilih antara waranti permintaan menerusi penunaian berikutnya menerusi pembaikan atau penggantian. Peniaga berhak untuk menolak jenis yang dipilih untuk penunaian jika ia hanya boleh dicapai pada harga yang tidak munasabah dan jika jenis penunaian lain tidak memberikan kerugian besar kepada pelanggan.

Untuk kontraktor, peniaga pada mulanya akan memilih pemulihan atau penggantian untuk waranti kami pada kekurangan produk.

(c) Jika tindakan berikutnya gagal, pelanggan secara umumnya boleh meminta sama ada pengurangan ganjaran atau pembatalan perjanjian (penarikan balik). Jika berlaku kerosakan kecil, pelanggan tidak berhak untuk membatalkan-mengambil kira minat bersama. Dalam semua kes tuntutan untuk kerosakan terhadap rakan kongsi kontrak, pelanggan patut meminta ganti rugi untuk pembaziran perbelanjaan yang pelanggan telah alami berpandukan resit dan pelanggan dibenarkan untuk berbuat demikian bukannya tindakan penghantaran atau perkhidmatan. Jika pelanggan menuntut ganti rugi kerosakan, had liabiliti dalam Seksyen 11/a terma dan syarat ini diguna pakai.

(d) Hak pelanggan jika berlaku kerosakan memerlukan yang pelanggan telah menepati tanggungjawab pemeriksaan dan pemberitahuannya. Kontraktor, khususnya, perlu melaporkan kerosakan nyata produk yang dibekalkan secepat mungkin dalam masa dua minggu selepas penerimaan produk; kegagalan untuk berbuat demikian akan membatalkan waranti. Penghantaran produk tepat pada masa atau pemberitahuan segera bahawa produk rosak akan diterima sebagai tuntutan sah selagi dibuat sebelum tarikh akhir. Kontraktor bertanggungjawab untuk melakukan semua pemberitahuan yang perlu dan, khususnya, untuk mencatat semua kerosakan dan tarikh kerosakan berlau serta melaporkan kerosakan segera.

(e) Jika pembeli merupakan kontraktor, penjelasan dagangan pengilang mengenai produk sepatutnya menjadi satu-satunya kriteria untuk menetukan sama ada kualiti produk menepati piawaian yang ditetapkan. Tiada penyataan awam, testimoni atau iklan lain oleh pengilang akan diterima sebagai penjelasan produk yang terikat secara kontrak.

(f) Tempoh waranti untuk pelanggan ialah 2 tahun selepas penghantaran produk. Tempoh 2 tahun waranti itu tidak terpakai jika pelanggan cuai atau sengaja tidak menjaga produk. Pembatasan liabiliti di atas tidak terpakai untuk kerugian yang disebabkan oleh kematian, kecederaan fizikal atau bahaya kesihatan.

(g) Peniaga tidak memberi apa-apa jaminan yang terikat secara sah dengan pelanggan melainkan pernyataan sebaliknya dipersetujui. Jaminan pengilang kekal tidak terjejas.

11. Had Liabiliti

(a) Jika berlaku sedikit kecuaian kemungkiran tanggungjawab, liabiliti peniaga dan liabiliti subkontraktor terhad kepada kerosakan yang boleh dijangka, biasa mengikut kontrak, langsung yang biasa dengan jenis produk. Ini juga patut diguna pakai dalam kes-kes kecil pelanggaran tanggungjawab oleh wakil perundangan atau ejen peniaga. Peniaga tidak patut bertanggungjawab dalam kes biasa kecuaian kemungkiran tanggungjawab kontrak yang lain. Peniaga patut bertanggungjawab terhadap kemungkiran kedudukan sah kontrak pelanggan. Kedudukan sah kontrak merupakan di mana kontrak bertanggungjawab untuk diberikan kepada penandantangan untuk menepati keperluan penuhnya. Peniaga juga patut bertanggungjawab terhadap mana-mana kemungkiran tanggungjawab ini yang membolehkan pencapaian kontrak mengikut peraturan awal dan pematuhan orang yang pengguna sentiasa percayai.

12. Polisi Privasi

Sila baca teks penuh Polisi Privasi kami yang diringkaskan di sini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Apabila anda menyerahkan maklumat kepada atau melalui Laman ini, anda memberikan kebenaran untuk mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat anda seperti yang dijelaskan dalam Polisi Privasi.

GLAMIRA memproses data peribadi anda mengikut keperluan (EU) 2016/679 - Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), rangka kerja Pelindung Privasi EU-A.S. termasuk perundangan Perlindungan Data dalam negeri semasa.

Kategori Data Peribadi yang diproses oleh GLAMIRA

 • 1. Maklumat perhubungan anda - nama, alamat surat-menyurat, nombor telefon atau telefon bimbit, alamat e-mel
 • 2. Alamat IP anda
 • 3. Butiran pembelian termasuk kaedah bayaran dan nombor transaksi
 • 4. Sejarah pesanan anda
 • 5. Maklumat perkhidmatan pelanggan - semua jenis komunikasi dan koresponden antara anda dan jabatan perkhidmatan pelanggan kami.
 • 6. Dalam keadaan terkecuali, anda mungkin perlu untuk memberikan kami butiran tambahan kad ID anda untuk mengesahkan identiti anda.
 • 7. Dalam kes terhad, kami akan menjemput anda untuk memberikan kami gambar, video atau lain-lain daripada anda jika anda menyatakan hasrat untuk menyertai salah satu cabutan, kempen atau acara kami yang lain.
 • 8. GLAMIRA berhak untuk menghantarkan jemputan kepada semua pelanggannya untuk menyertai tinjauan kepuasan. Penyertaan adalah sentiasa tidak wajib.
 • 9. GLAMIRA tidak memproses atau menyimpan data daripada kad bank atau instrumen kewangan lain kepunyaan anda.

Kesahan pemprosesan

 • GLAMIRA memproses data peribadi anda yang perlu untuk mengendalikan kontrak anda.
 • GLAMIRA memproses data peribadi anda yang perlu untuk mematuhi keperluan undang-undang cukai, kewangan atau domestik yang lain.

Kami memproses data peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk tujuan penghasilan dan penghantaran pesanan anda dengan tepat dan betul.
 • Untuk tujuan komunikasi yang jelas dan tepat dengan anda mengenai status pesanan anda.
 • Untuk tujuan waranti dalam tempoh waranti produk
 • Untuk tujuan program kepuasan pelanggan dan kesetiaan
 • Untuk tujuan keperluan undang-undang cukai dan perakaunan - untuk mengisytiharkan dan mengira jualan.
 • Dalam keadaan terkecuali, GLAMIRA mungkin memproses maklumat pengenalan tambahan anda bagi mengelakkan penipuan kewangan atau kecurian identiti.
 • Sebagai pengecualian, GLAMIRA boleh memproses data tambahan seperti gambar, video dan media lain untuk tujuan pelbagai kempen atau loteri, hanya jika pelanggan menyertai acara ini.
 • Bagi membolehkan untuk menghantar surat berita dan bahan promosi kami, hanya jika pelanggan memberikan kebenaran untuk itu.

Tempoh masa data peribadi anda akan disimpan:

GLAMIRA menyimpan data peribadi anda yang telah anda serahkan semasa pendaftaran akaun di Laman kami, selagi akaun anda kekal aktif.

GLAMIRA menyimpan data peribadi anda semasa penghasilan dan penghantaran produk serta tempoh masa yang dinyatakan dalam Polisi Pemulangan untuk kemungkinan pemulangan dan waranti produk, tetapi tidak lebih daripada 2 tahun atau lebih lama daripada masa waranti.

Dalam kes yang kami memerlukan data tambahan untuk mengesahkan identiti anda, kami akan menyimpan data ini sehingga keperluan undang-undang untuk menyimpan data ini tiada lagi.

Dalam kes mengumpul data peribadi untuk tujuan kempen tertentu, loteri atau promosi lain, tempoh pemprosesan patut dinyatakan dalam setiap kes dan peserta patut dimaklumkan mengenainya.

Calon penerima data peribadi anda:

GLAMIRA tidak memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga, melainkan diperlukan mengikut undang-undang untuk melakukan sedemikian atau kecuali untuk keperluan operasi yang disenaraikan di bawah:

GLAMIRA memberikan nama, alamat dan nombor telefon anda kepada syarikat kurier yang menghantarkan produk anda.

Dalam keadaan terkecuali, GLAMIRA mungkin mengesahkan data peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan bayaran untuk mengelakkan penipuan kewangan atau kecurian identiti.

GLAMIRA memindahkan data peribadi yang perlu kepada pembekal perkhidmatan perakaunan serta pihak berkuasa cukai dan awam lain apabila undang-undang tertentu memerlukannya.

Hak anda sebagai subjek data - pada bila-bila masa anda berhak untuk:

 • Mendapatkan akses ke data peribadi anda yang GLAMIRA proses, juga untuk menerima salinannya
 • Meminta untuk memadamkan data peribadi yang melibatkan anda (hak untuk dilupakan ) jika anda percaya yang ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan ia dikumpul atau diproses. Sila ambil perhatian bahawa hak ini tidak boleh digunakan jika terdapat undang-undang khas yang menyatakan dengan jelas supaya terma tetap dikekalkan.
 • Untuk meminta pembetulan data peribadi yang tidak tepat di mana data tersebut tidak benar.
 • Untuk menggunakan salah satu hak di atas, hanya hantarkan e-mel kepada kami dengan permintaan anda di halaman kenalan kami atau hantarkan e-mel ke service@glamira.com.my. Kami akan menjawab permintaan anda dengan segera.
 • Pada bila-bila masa anda bimbang hak anda dicabuli, anda berhak untuk memfailkan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan yang dinyatakan di bawah.

Cadangan kami untuk anda berkenaan perlindungan data peribadi:

 • Pastikan kata laluan anda selamat dan jangan kongsinya dengan pihak ketiga.
 • Jika anda menggunakan komputer awam (di perpustakaan atau kafe Internet), sentiasa pastikan anda log keluar daripada akaun anda sebelum mematikan komputer.
 • GLAMIRA menjamin yang kami tidak akan menghubungi mana-mana pihak ketiga melainkan yang dinyatakan dalam polisi privasi ini, mengenai pesanan anda.
 • GLAMIRA menjamin yang kami tidak memerlukan klien kami untuk mendedahkan kata laluan mereka untuk kegunaan laman web. GLAMIRA tidak memerlukan klien kami untuk mendedahkan data daripada akaun bank atau instrumen kewangan lain. Mana-mana permintaan sedemikian dilakukan kepada anda melalui telefon, sembang atau e-mel perlu diabaikan.

Jika seseorang telah menghubungi anda dengan permintaan sedemikian, sila hubungi dan maklumkan GLAMIRA segera.

Bagaimanakah kami melindungi Data Peribadi?

GLAMIRA memastikan bahawa kami mengambil semua langkah pentadbiran, teknikal dan fizikal untuk melindungi data peribadi anda daripada kemusnahan, kehilangan, akses, pendedahan atau penggunaan tidak sengaja, tidak sah atau tidak dibenarkan.

GLAMIRA telah mengguna pakai peraturan etika dalamannya sendiri untuk memproses data peribadi dan pekerja kami telah melalui latihan khas mengenai prinsip Hak perlindungan data peribadi dan tanggungjawab asas syarikat berkaitan GDPR

Kami menjamin laman web dan sistem lain kami dengan menggunakan langkah teknikal dan organisasi menentang kehilangan, kemusnahan, akses, pengubahsuaian atau penyebaran data anda oleh orang yang tiada kebenaran. Walaupun semakan berkala dijalankan, perlindungan penuh daripada semua ancaman adalah mustahil.

Siapa yang bertanggungjawab memproses data peribadi anda?

Semua entiti sah dalam kumpulan GLAMIRA beroperasi sebagai pengawal bersama dalam maksud GDPR - (EU) 2016/679 - Jenis 26.

Semua entiti sah dalam kumpulan GLAMIRA memproses data peribadi pelanggan kami mengikut perjanjian yang ditandatangan khas antara kami. Kami mengumpul kategori sama data peribadi pelanggan kami, kami memprosesnya untuk tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini. GLAMIRA memastikan bahawa semua syarikat dalam kumpulan telah mengambil langkah teknikal dan organisasi yang sama untuk melindungi data peribadi anda.

Entiti yang bertanggungjawab memproses data peribadi anda sebagai pelanggan ialah:

Negara Anda

Bertanggungjawab untuk memprosed data peribadi anda

Laman web dan perhubungan

Pihak Berkuasa Khas yang kepadanya anda boleh membuat aduan

Jerman
Austria
Sweden
Belgium
Belanda
Itali
Hungary
Sepanyol
Romania
Poland
Slovakia
Ireland
Lithuania
Portugal

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Jerman

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Kecekapan aduan dibahagikan kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang berbeza di Jerman.senarai disediakan di sini: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgaria
Croatia
Rep Czech.
Denmark
Estonia
Finland
Perancis
Latvia
Malta
Slovenia
San Marino
Bandar Vatican
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Peru
Bolivia
Ecuador
Honduras
Republik Dominika
Guatemala
Costa rica
Uruguay
Cili
China
Jepun
Moldova
Singapura
New Zealand
Montenegro
Vietnam
India
Emiriah Arab Bersatu
Afrika Selatan
Hong Kong
Serbia
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgaria

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Suruhanjaya untuk Perlindungan Data Peribadi - https://www.cpdp.bg/

Switzerland
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Switzerland

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

DP dan Pesuruhjaya Maklumat Persekutuan - https://www.edoeb.admin.ch

Australia

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australia

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/

USA
Gronland
Guyana Perancis
Guadeloupe
Martinique
Pulau British Virgin
Orang Turki dan Caicos
Saint Pierre dan Miquelon
Pulau Faroe
Gibraltar
Kepulauan Cook
Kiribati
Pulau Marshall
Negeri Bersekutu Mikronesia
Nauru
Palau
Polynesia Perancis

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, USA

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turki

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul, Turkey

https://www.glamira.com.tr

Pihak Berkuasa Perlindungan Data Peribadi https://www.kvkk.gov.tr/

Norway

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norway

https://www.glamira.no

United Kingdom 

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, UK

https://www.glamira.co.uk/ 

13. Pindaan terhadap Terma dan Syarat Umum

(a) Peniaga berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Umum pada bila-bila masa dengan memberikan pelanggan notis minimum 2 minggu sebelum perubahan berkuat kuasa. Pemberitahuan awal ini adalah dalam bentuk penerbitan Terma dan Syarat yang telah diubah suai di laman web GLAMIRA.com.my menyatakan tarikh perubahan akan berkuat kuasa.

(b) Jika pelanggan tidak membangkang perubahan dalam masa 2 minggu dari penerbitannya, terma dan syarat yang telah dipinda akan dianggap diterima. Sila Ambil Perhatian: Tempoh pemberitahuan 2 minggu akan dipatuhi dengan ketat.

14. Syarat terakhir

(a)Undang-undang kerajaan Bulgaria diguna pakai dengan pengecualian undang-undang pembelian UN. Untuk pelanggan yang tidak memasuki kontrak untuk tujuan profesional atau komersial, undang-undang ini hanya diguna pakai jika perlindungan yang diberikan oleh syarat mandatori undang-undang negeri tempat tinggal pelanggan tidak ditarik balik.

(b) Jika pelanggan merupakan ahli perniagaan, entiti sah bawah undang-undang awam atau aset khas awam, tempat ekslusif bidang kuasa jika berlaku percanggahan kontrak ialah mahkamah kompeten dalam wilayah tempat perniagaan peniaga, melainkan terdapat bidang kuasa alternatif yang dipersetujui. Peniaga juga berhak untuk menyaman kontraktor di mahkamah di tempat tinggal atau perniagaannya.