x
 
   

NOTIS UNDANG_UNDANG

Jualan & Pembahagian Penyedia dan rakan kongsi kontrak daripada Pembeli untuk pesanan melalui www.glamira.co.uk ialah Ring-Paare.de GmbH, Schaeuffelenstraße 49-51, 74076 Heilbronn, Germany
Bertanggungjawab untuk Melayani & Mengetuai Pentadbiran: GLAMIRA Inc. - 5th Avenue - New York - USA
Bertanggungjawab untuk Reka Bentuk & Pembangunan: GLAMIRA GmbH - Neu Ulm - Germany
Bertanggungjawab untuk Penyelenggaraan Teknikal GLAMIRA Australia PTY Limited - Barangaroo - Sydney - Australia
Bertanggungjawab untuk Isi: GLAMIRA GmbH - Neu Ulm - Germany
Bertanggungjawab untuk Pemasaran Digital : GLAMIRA INTERNET A.S. - Istanbul - Turkey

Maklumat tentang pautan di laman web

Di laman ini anda akan mendapati pautan ke laman-laman lain di atas talian. Kami mengisytiharkan bahawa kami tidak mempengaruhi reka bentuk dan isi laman-laman ini dan tidak mengesahkan isi-isinya.

Kami hanya bertanggungjawab untuk laman web external,jika kami sedar mengenai mereka (cth. juga isi haram atau jenayah) dan jika ia mampu dan munasabah secara teknikal untuk menghalang penggunaan mereka.

Pautan adalah rujukan dinamik. Jika kami kenal pasti sesuatu tawaran, dimana kami telah menyediakan pautan,mewujudkan tanggungjawab menurut undang-undang sicil atau tanggungjawab penal, kami akan membuang rujukan kepada tawaran ini, dimana dia boleh dan munasabah untuk dilaksanakan.