Loading...

PENDIDIKAN BERLIAN

DIAMOND EDUCATION

Dalam bahasa Greek - adámas - bermaksud tidak boleh dipecahkan. Berlian adalah permata yang tertua dan terkuat di muka bumi, yang juga digunakan untuk tujuan hiasan. Berlian terdiri daripada karbon kristal, yang tercipta jutaan tahun dahulu dibawah haba yang tinggi ( sebanyak 1,250°) dengan tekanan tinggi (40-60 atmospheres) dengan kedalaman 150-200 km dalam cairan larva. Letusan gunung berapi melontarkan bahan kristal mentah tersebut ke permukaan. Kebanyakkan berlian melebihi 100 juta tahun.

Berlian 4Cs

Karat

Unit berat dimana berlian diukur. 1 karat bersamaan satu perlima gram (0.2 g). Berlian 1-karat seberat 100 points. Ct ialah singkatannya.

Potongan Berlian

Berlian dalam senarai ini adalah yang terbaik dalam semua latar gred dan sangat jarang dijumpai kerana interaksi di antara facetnya dan cahaya. Berlian ini memancarkan cahaya terbaik dan bersinar dengan terang di kalangan ketegori berlian yang lain.

Diamond Cut Signature

Berlian dalam senarai ini mempunyai potongan gred terbaik. Interaksi antara facet menunjukkan keseimbangan yang baik dan menampilkan kenyalaan dan kecerahan berlian.

Diamond Cut Ideal

Berlian dalam senarai ini menghasilkan sedikit nyalaan dan percikan berbanding potongan berlian idela dan menampilkan sedikit kegelapan.

Diamond Cut Very Good

Berlian dalam senarai ini memancarkan cahaya yang sedikit dan cemerlang.

Diamond Cut Good

Kejelasan Batu Berlian

Kejelasan ini dikira sebagai sempurna ke sempurna dalaman. Berlian ini tidak termasuk sebarang tambahan. Berlian yang sempurna dalaman mungkin hanya mempunyai kecacatan di luar yang boleh dihilangkan dengan gilapan. Berlian sempurna dan sempurna dalaman adalah sangat jarang dijumpai.

Diamond Clarity FL - IF

Berlian dengan kejelasan ini mungkin mempunyai sedikit kemasukan, yang amat sukar dikenalpasti dibawah cermin magnifikasi 10X dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

Diamond Clarity VVS1 - VVS2

Berlian dengan kejelasan ini mungkin mempunyai sedikit kemasukan, yang boleh dikenalpasti dibawah cermin magnifikasi 10X dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar.

Diamond Clarity VS1 - VS2

Berlian dengan kejelasan ini mungkin mempunyai sedikit kemasukan yang boleh dikenalpasti di bawah cermin magnifikasi 10X.

Diamond Clarity SI1 - SI2

Berlian mempunyai sedikit kemasukan,yang boleh dilihat di bawah gred magnifikasi 10X dan boleh dilihat dengan mata kasar dengan pemerhatian teliti.

Diamond Clarity I1

Berlian ini mempunyai kemasukan yang nyata yang mungkin memberi kesan terhadap kecemerlangan berlian. Kemasukan berlian ini boleh dilihat dengan mata kasar.

Diamond Clarity I2 - I3

Warna Berlian

D Berlian adalah warna putih atau tidak berwarna yang terbaik;gred warna yang paling jarang dijumpai dan mempunyai nilai tertinggi.

Diamond Colour D

E Berlian adalah gred warna yang kedua tertinggi dalam scala "tiada warna". E Berlian dinyatakan sebagai putih jarang dan sangat baik.

Diamond Colour E

F Berlian adalah dalam gred terakhir skala "tiada warna" dan dikira sebagai berlian putih yang jarang ditemui dan baik.

Diamond Colour F

G Berlian adalah tempat pertama dalam skala "hampir tiada warna";yang sangat bernilai. Mereka mungkin memiliki sedikit kesan warna putih.

Diamond Colour G

H Berlian adalah dalam skala "hampir tiada warna" dan mempunyai sedikit warna. Warna berlian H boleh dikenalpasti apabila dibandingkan dengan berlian tanpa warna yang lain.

Diamond Colour H

I Berlian adalah sedikit berselaput dan dikira sebagai "hampir tiada warna". Sedikit warna di berlian I mungkin boleh dikenalpasti.

Diamond Colour I

J Berlian dikira sebagai tempat terakhir dalam gred "hampir tiada warna" Sedikit warna putih J berlian boleh dikenalpasti.

Diamond Colour J

Gred K-Z Berlian dikira sebagai berlian sedikit berwarna atau berwarna;daripada kuning cerah kepada kuning.

Diamond Colour KZ

Apakah sijil berlian?

Design Your Product

Apakah sijil berlian?

Empat ciri-ciri yang digunakan untuk mengelaskan berlian ialah " Berlian 4Cs" :Warna, Kejelasan,Potongan dan Karat. Ciri-ciri ini dinilai oleh pakar berlian dan sering didokumentasikan dengan teliti. Dokumen ini dipanggil sebagai laporan gred atau sijil berlian. Sijil berlian adalah sangat penting kerana mereka menunjukkan kualiti dan nilai berlian pada barang kemas anda.

Berlian Bersjil GL

Design Your Product

Semua berlian GL dipilih dengan berhati-hati daripada penyedia berlian yang diyakini di negara yang terlibat dalam Proses Kimberley. Berlian Bersijil GL adalah berwarna H, kejelasan VS dan potongan Sangat Baik. GLAMIRA menyediakan berlian bersijil GIA dan juga berlian bersijil GL.

Berlian Bersijil GIA

Design Your Product

Terdapat pelbagai institut gred yang menyediakan sijil berlian seperti GIA,HRD,IGI,AGS .dsb. GIA (Gemological Institute of America), sebuah institut tanpa keuntungan dalam bidang gemologi yang amat terkenal dan dihormati oleh instutut gred berlian di dunia. GLAMIRA memberikan anda pilihan untuk memesan produk anda dengan berlian bersijil GIA, yang anda boleh khaskan warnanya, kejelasan dan potongan berlian mengikut kesukaan anda.