Loading...

Pengeluaran

Hak Undang-undang untuk Pengeluaran

Anda berhak untuk keluar dari pesanan anda, dalam masa 14 hari selepas pesanan anda telah dihantar. Anda perlu menghantar notis pengeluaran kepada kami secara bertulis (sama ada melalui surat,e-mel, atau faks). Jika anda mahu menjamin pengeluaran anda dilaksanakan dalam tempoh masa yang diperlukan adalah sangat penting untuk anda sama ada untuk menghantar notis anda atau pulangkan barangan tersebut dalam masa 14 hari.

Pengeluaran perlu dialamatkan kepada:

GLAMIRA.com.my
c/o Ring-Paare.de GmbH
Schaeuffelenstr. 49-51
74076 Heilbronn
Germany
Fax: 07131/39419-19
Email: service@glamira.com.my

Akibat pengeluaran :

Sekiranya pembatalan telah berjaya, sebarang barangan, servis atau duit yang diberikan oleh mana-mana pihak perlu dikembalikan dan sebarang dana yang terkumpul perlu dilepaskan. Jika barangan telah rosak semasa penghantaran,pelanggan perlu membayar pampasan. Untuk mengelakkan daripada membayar pampasan untuk kerosakan,kami cadangkan anda untuk tidak menggunakan barangan tersebut dalam apa cara yang boleh menurunkan nilainya. Jika anda perlu membuat pampasan kerana kerosakan produk, ia akan ditolak daripada jumlah yang akan dibayar semula.

Hak untuk pengeluaran tidak dikenakan ke atas barangan yang dinyatakan di bawah :

Produk yang telah dihasilkan menurut spesifikasi pelanggan atau mengikut keperluan spesifik, adalah tidak sesuai untuk dihantar semula disebabkan oleh keadaan mereka, barang yang rosak dnegan mudah dan barang yang bakal tamat tempoh.