Loading...

NOTIS UNDANG - UNDANG

Jualan & Pembahagian Penyedia dan rakan kongsi kontrak daripada Pembeli untuk pesanan melalui www.glamira.com.my ialah GLMR EOOD - 1756, Sofia, Bulgaria
Bertanggungjawab untuk Melayani & Mengetuai Pentadbiran: GLAMIRA INC - Orlando, FL 32804, USA
Bertanggungjawab untuk Reka Bentuk & Pembangunan: GLAMIRA UK LTD - London, UK
Bertanggungjawab untuk Penyelenggaraan Teknikal GLAMIRA Australia PTY Limited - Barangaroo - Sydney - Australia
Bertanggungjawab untuk Isi: GLAMIRA UK LTD - London, UK
Bertanggungjawab untuk Pemasaran Digital : GLAMIRA INTERNET A.S. - Istanbul - Turkey

Maklumat tentang pautan di laman web

Di laman ini anda akan mendapati pautan ke laman-laman lain di atas talian. Kami mengisytiharkan bahawa kami tidak mempengaruhi reka bentuk dan isi laman-laman ini dan tidak mengesahkan isi-isinya.

Kami hanya bertanggungjawab untuk laman web luaran, jika kami sedar mengenai mereka (cth. juga kandungan haram atau jenayah) dan jika ia mampu dan munasabah secara teknikal untuk menghalang penggunaan mereka.

Pautan adalah rujukan dinamik. Jika kami kenal pasti sesuatu tawaran, dimana kami telah menyediakan pautan,mewujudkan tanggungjawab menurut undang-undang sivil atau tanggungjawab penal, kami akan membuang rujukan kepada tawaran ini, dimana ini munasabah untuk dilaksanakan.